Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 340 Xu (340 )

Luật Đấu Thầu (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024)

34.000 

Luật Đấu Thầu (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024)
Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản:    Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản:  8.2023
Kích thước:         19 x 13 x 0.8 cm.
Số trang:              164 trang.
Hình thức:           Bìa Mềm.

Đã bán: 1

Luật Đấu Thầu (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024)
Tác giả: Quốc Hội.
Nhà xuất bản:    Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản:  8.2023
Kích thước:         19 x 13 x 0.8 cm.
Số trang:              164 trang.
Hình thức:           Bìa Mềm.

 

Tóm Tắt Sách Luật Đấu Thầu:

Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Đấu thầu năm 2023 là cơ sở pháp lý quan trọng trong điều chỉnh hoạt động đấu thầu tại Việt Nam. Luật Đấu thầu năm 2023 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới như các hình thức lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, quy trình thủ tục đấu thầu và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu. Luật Đấu thầu năm 2023 nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước.

 

Luật Đấu ThầuLuật Đấu thầu năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Việc ban hành và thực hiện Luật cùng với các quy đinh pháp luật liên quan đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, tạo niềm tin cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Đấu thầu năm 2013 đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi toàn diện luật này. Trên cơ sở đó, ngày 23/6/2023, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Đấu thầu năm 2023, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu năm 2013. Luật Đấu thầu năm 2023 gồm 10 chương, 96 điều, quy đinh về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh.Với nhiều nội dung mới như: phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật; các hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà đầu tư; ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; hoạt động đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị vật tư y tế; quy trình thủ tục đấu thầu; hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu; quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu…, Luật Đấu thầu năm 2023 là cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart
Scroll to Top