Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 2.600 Xu (2.600 )
-34%

Quy Trình Xử Lý Đơn Khiếu Nại, Đơn Tố Cáo, Đơn Kiến Nghị, Phản Ánh, Tiếp Công Dân

Original price was: 395.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.

Tác giả: Tăng Bình- Ái Phương (Hệ thống)
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Công ty phát hành: Công Ty TNHH Sách Luật Việt Nam
Ngày xuất bản: 2022
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 400
Khổ sách: 19*27cm

Quy Trình Xử Lý Đơn Khiếu Nại, Đơn Tố Cáo, Đơn Kiến Nghị, Phản Ánh, Tiếp Công Dân

Tác giả: Tăng Bình- Ái Phương (Hệ thống)
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Công ty phát hành: Công Ty TNHH Sách Luật Việt Nam
Ngày xuất bản: 2022
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 400
Khổ sách: 19*27cm

Mô tả sản phẩm:

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp. Với mục tiêu là phải giải quyết dứt điểm từng vụ việc và tổng thể các vụ việc, để tạo niềm tin của người dân và ổn định xã hội, mọi khiếu nại, tố cáo có đủ điều kiện xác minh theo quy định phải được giải quyết dứt điểm với tinh thần trách nhiệm cao.

Nhằm nâng cao chất lượng tiếp công dân; nghiệp vụ phân loại, xử lý đơn thư; các bước và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị Nhà xuất bản chủ trương biên soạn và ấn hành cuốn sách “Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghi, phản ánh, tiếp công dân” cập nhật những quy định pháp luật mới nhất trong công tác này để thuận tiện cho cáb bộ phụ trách tra cứu, tìm hiểu và triển khai thực hiện.

Cuốn sách được hệ thống với cấu trúc gồm 06 phần. Cụ thể như sau:

Phần thứ nhất. Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Mục 1. Những quy định chung

Mục 2. Tiếp nhận và phân loại

Mục 3. Xử lý đơn

 1. Xử lý đơn khiếu nại
 2. Xử lý đơn tố cáo
 3. Xử lý các loại đơn khác

Mục 4. Quản lý, theo dõi, kiêm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Phần thứ hai. Quy trình tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân

Mục 1. Mục đích, nguyên tắc tiếp công dân và các hành vi bị nghiêm cấm

Mục 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân

Mục 3. Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở trung ương, trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện; việc tiếp công dân ở cấp xã

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của các ban tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân
 2. Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân

Mục 4. Hoạt động tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập

Mục 5. Hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

Mục 6. Quy trình tiếp người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh

 1. Xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh và tính hợp pháp của người đại diện theo quy định của pháp luật
 2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Mục 7. Trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung

Mục 8. Trách nhiệm tiếp công dân và quản lý, theo dõi việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Phần thứ ba. Quy trình khiếu nại và giải quýt khiếu nại, quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại

Mục 1. Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại; các hành vi bị nghiêm cấm

Mục 2. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

 1. Khiếu nại
 2. quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý

Mục 3. Giải quyết khiếu nại

 1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
 3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
 4. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Mục 4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập

Mục 5. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Mục 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quan rlys công tác giải quyết khiếu nại

Mục 7. Xử lý vi phạm pháp luật

Các biểu mẫu: Mẫu đơn khiếu nại; Giấy ủy quyền khiếu nại; Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại; Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại; biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại; Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; iên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Phần thứ tư. Quy trình trình tố cáo và giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo

Mục 1. Nguyên tắc giải quyết tố cáo; các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo

Mục 2. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo

Mục 3. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

 1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo
 2. Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tint ố cáo
 3. Biện pháp thi hành giải quyết tố cáo

Mục 4. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nahf nước trong các lĩnh vực

Mục 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo

Mục 6. Bảo vệ người tố cáo

 1. Quy định chung
 2. Trình tự, thủ tục bảo vệ
 3. Các biện pháp bảo vệ

Mục 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo

Mục 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Phần thứ năm. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, tiêu cực

Mục 1. Khái niệm, đặc điểm và các hành vi của tham nhũng

 1. Khái niệm tham nhũng
 2. Các hành vi ị nghiêm cấm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Mục 2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 1. Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
 2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 1. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 2. Chuyển đổi vị trí coogn tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 3. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
 4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyển hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục 3. Các giải pháp phát hiện tham nhũng

 1. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra
 2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán
 3. Phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

Mục 4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng

 1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
 1. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Phần thứ sáu. Xử lý tham nhũng, tiêu cực và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Mục 1. Xử lý kỷ luật hành vi tham nhũng, tiêu cực và hành vi khác vị phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

 1. Xử lý kỷ luật đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực
 2. Xử lý kỷ luật đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Mục 2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, đơn bị khu vực nhà nước

Mục 3. Truy cứu trách nhiệm hình sự các tội phạm tham nhũng

 1. Đánh giá bạn đọc

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là những quyền cơ bản của công dân được pháp luật ghi nhận. Đối với người dân nắm bắt và hiểu đúng đắn các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân sẽ giúp cho việc thực hiện quyền được hiệu quả hơn. Đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công việc.

Pháp luật về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân ở nước ta luôn được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Vì vậy không phải cá nhân, đơn vi liên quan nào cũng kịp thời cập nhật quy định mới nhất. Do đó, cuốn sách “Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân” là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này.

Cuốn sách được các tác giả hệ thống và ấn hành năm 2022, hệ thống trên cơ sở các quy định pháp luật mới đang có hiệu lực thi hành, cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc.

Nội dung cuốn sách được hệ thống khá toàn diện, khoa học, không phải trích dẫn toàn văn văn bản quy phạm pháp luật mà hệ thống theo từng nội dung vấn đề rất thuận tiện cho việc tra cứu. Đây có thể coi như là một cuốn cẩm nang pháp lý phục vụ đắc lực cho công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân.

 1. Kết luận

Cuốn sách “Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân” là tài liêu hữu ích phục vụ công tác đối với cán bộ, người phụ trách công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc quan tâm tới nội dung này.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là một kênh đánh giá sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích hãy lan tỏa đến với nhiều người hơn để chúng tôi có thêm động lực cập nhật và giới thiệu tới bạn đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân”.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart
Scroll to Top