Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 780 Xu (780 )

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022)

78.000 

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự Thật
Năm xuất bản: 8.2022
Khổ sách: 13*19cm
Số trang: 276

Đã bán: 18

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022)

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự Thật
Năm xuất bản: 8.2022
Khổ sách: 13*19cm
Số trang: 276

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.
Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không còn phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Do đó, ngày 19/6/2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Ngày 16/6/2022, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.
Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022). Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất từ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart
Scroll to Top