Chat hỗ trợ
Chat ngay

Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2022)

75.000 

Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2022)
Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Ngày xuất bản: Tháng 4/2022
Số trang: 168 trang
Khổ sách: 13×19
 
Lời giới thiệu:
Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Hết hàng

Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2022)
Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Ngày xuất bản: Tháng 4/2022
Số trang: 168 trang
Khổ sách: 13×19
 
Lời giới thiệu:
Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Giỏ hàng
Lên đầu trang