Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 3.600 Xu (3.600 )
-20%

Luật đất đai năm 2024 và án lệ giải quyết vụ án, vụ việc về đất đai trong thực tiễn xét xử

Giá gốc là: 450.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ ÁN LỆ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ
(Sách chuyên khảo)
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Chủ Biên)
Nhà xuất bản : Công An Nhân Dân
Năm xuất bản: 04.2024
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang : 592
Giá bìa: 450.000 đ
Đã bán: 2
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ ÁN LỆ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ
(Sách chuyên khảo)
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Chủ Biên)
Nhà xuất bản : Công An Nhân Dân
Năm xuất bản: 04.2024
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang : 592
Giá bìa: 450.000 đ
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; các địa phương đã tập trung chỉ đạo, ở đã đẩy mạnh thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và kết quả đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay, việc thi hành Luật Đất đai ở các ở địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo phân cấp chưa đầy đủ, kịp thời; một số nội dung quy định của pháp luật về đất đai thực hiện chưa nghiêm; việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất các cấp ở nhiều địa phương còn chậm; ở việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất thông qua đấu giá đất còn hạn chế; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý; việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất nông nghiệp dành cho công ích còn nhiều bất cập. Việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận một số loại đất còn chậm, nhất là đất chuyên dùng và đất ở đô thị; ở lượng Giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn tồn đọng nhiều; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao; việc cập nhật, chỉnh lý biến động qua
hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đây, ngoài nguyên nhân khách quan, còn do chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa cụ thể, sát sao; nhận thức về pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; việc đầu tư kinh phí từ ngân sách của các địa phương cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; việc thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai chưa được triển khai thực hiện đúng mức; thủ tục cấp Giấy chứng nhận ở một số địa phương chậm được cải cách, còn phiền hà, phức tạp, vượt quá thời gian quy định; việc đầu tư kinh phí đo đạc và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của nhiều địa phương còn ít, địa bàn triển khai dàn trải nên việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thực hiện chậm, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa thật sự được coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện; hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, nhất là ở cấp huyện còn hạn chế năng lực do thiếu cán bộ và các điều kiện làm việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số quy định về nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận chưa phù hợp thực tế; tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận chưa giảm, gây nhiều bức xúc trong dư luận; tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng còn phổ biến, nhất là các dự án phát triển nhà ở tại các thành phố lớn; ý thức chấp hành pháp luật trong việc đăng ký đất đai của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa nghiêm, nhất là các cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, giúp người dân hiểu quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, nhất là quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 1 luật về đất đai… Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ ÁN LỆ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ”. Ngoài lời giới thiệu, cuốn sách gồm 03 phần: Phần thứ nhất: SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI; Phần thứ hai: QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý; Phần thứ ba: MỘT SỐ ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (Từ năm 2016 đến nay)
Mặc dù nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách có thể còn những khiếm khuyết nhất định. Nhóm tác giả rất mong nhận được góp ý của các độc giả để lần tái bản sẽ hoàn thiện hơn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Giỏ hàng
Lên đầu trang