Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 1.360 Xu (1.360 )

Luật công chứng (hiện hành) (sửa đổi , bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có chỉnh sửa)

136.000 

Luật công chứng (hiện hành) (sửa đổi , bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc Hội
Nxb: Chính trị Quốc gia Sự thật
Phát hành: 2022
Số trang: 354 trang
Khổ sách: 13x19cm

Luật công chứng (hiện hành) (sửa đổi , bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành

  • Tác giả: Quốc Hội
  • Nxb: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Phát hành: 2022
  • Số trang: 354 trang
  • Khổ sách: 13x19cm
Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-6-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015, Luật này thay thế Luật Công chứng năm 2006. Để thực hiện tốt việc thi hành Luật, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực ; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên . . . Ngày 15-6-2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó có Luật Công chứng năm 2014. Nhằm cung cấp cho bạn đọc văn bản Luật Công chứng đã được nhất thể hóa và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Công chứng (hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart
Scroll to Top