Chat hỗ trợ
Chat ngay
Mua sách và nhận ngay 620 Xu (620 )

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (2024)

62.000 

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Khổ sách: 13×19 cm
Năm phát hành: 3.2024
Giá bìa: 62.000 đ
Số trang: 276 trang
Hình thức bìa: Bìa mềm

Đã bán: 1

Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (2024)

Tác giả: Quốc Hội
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Khổ sách: 13×19 cm
Năm phát hành: 3.2024
Giá bìa: 62.000 đ
Số trang: 276 trang
Hình thức bìa: Bìa mềm

Lời giới thiệu:

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024 gồm XV Chương với 210 Điều và có hiệu lực từ 01/7/2024

Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

  1. Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin sau đây:

– Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức; ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này;

– Thông tin về người có liên quan;

– Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại tổ chức tín dụng đó;

– Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại tổ chức tín dụng đó.

  1. Tổ chức tín dụng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng đối với các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ sau đây:

– Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản cấp tín dụng qua thẻ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

– Khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

– Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của quỹ tín dụng nhân dân;

– Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô.

  1. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trừ khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) hết hiệu lực kể từ ngày Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành, trừ quy đinh tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart
Scroll to Top